miércoles, 29 de junio de 2011

martagón e més

Ahier de tardes me'n puyé ta Pineta un par d'horetas, la tarde da pa'l que da (e no te'n queixes que ya ye pro he he). Iy'ibe a veyer se ya heba floreixito el lirio martagón, perque el domingo me'n puye ta Marmorés (mama mía, qué floixo soi, dende que naixió el nin·no no hebe feto montanya en condicions, e ademés d'el puyatón me pesaba la mochila como un buei, total que i puyé tot l'equipo e quasi no fayé fotos de remallato que yere) e quan baixé viyé que no les quedaba guaire. Ya n'i heba en flor, e ixo que estoi que la caloriza que ha feto estes días n'ha cremato quantos, perque se'n veye matas que no van a fer flor. Pos ixo, que bel·laún en trobé, pero siempre en bell medio de lirolers, carroneras e demés maticals punchants que me feban foter uns botes d'el copón mientres mirabe l'enquadre propicio. Pero no me'n baixé guaire contento perque no tenebe guaires opcions pa enquadrar. pero bueno, ya miraré d'escapar-me unaltro rato a veyer se en trobo bell altro que me dé més opcions.
Tos deixo bel·la foto d'el martagón, e de qualque cosa més que me trobé per astí.

E ya quan baixabe me trobé una Cephalantera rubra que nunca no le hebe vista en drento el Parque.
E ahier veyé una orquidia a'l canto el río debaixo de Bielsa, a veyer se maitín deixa de bufar l'aire e le puedo fer bel·la foto en condicions pa poder identificar-la (u que me la identifiquen).
Salut.

No hay comentarios:

Publicar un comentario